Lättspackel W /globalassets/inriver/resources/83065_yunik_lattspackel_w_3l-109566.png?bee457af

Varianter

3 L
CE
Lätt mellankornigt handspackel för rum som är utsatta för varierande fuktpåverkan

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data