Lättspackel M /globalassets/inriver/resources/83007_yunik_letspartel_m_10l-109564.png?ebf2bb8f

Varianter

10 L
CE
3 L
CE
0,4 L
CE
Medium lättspackel med bra fyllningsförmåga

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data