Nordic Graphic - Kontrastrikt och lekfullt

Kulörerna i den här paletten arbetar med kontrasten mellan det ljusa och det mörka. Det svarta är bara nästan svart, det vita bara nästan vitt. Det ger ett mildare och mer originellt uttryck. Graphic Yellow är både modig och dekorativ.

Detta rum är färgsatt på ett lekfullt och modigt sätt. Mörka väggar och ljusa paneler står i motsats till varandra och framhäver den smala gången. Den gula möbeln ger en livfull, grafisk effekt. Den bakre väggen är målad med Rose Shadow, som dämpar kontrasten och ger ett varmt helhetsintryck. Här finns både skärpa och personlighet.

rum_graphic.jpg

Nordic Graphic färger


Nordic_graphic.png