Klarlack 50 (V)

Klarlack 50 (V) /globalassets/inriver/resources/27972_yunik_klarlak-50-v_10_075l_yu-lakv-50-755692.png?72a801b3

Varianter

0,75 L
0,38 L
Halvblank vattenbaserad transparent lack

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Finish

50, Halvblank

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data