Kvist- och Spärrgrund 2-i-1

Kvist- och Spärrgrund 2-i-1 /globalassets/inriver/resources/83161_yunik_knast_och_spaerregrunder_10l.png?e969601a

Varianter

10 L
3 L
0,75 L
Spärrande grundfärg till trä

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Trä

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data