Pro Trälasyr Transparent /globalassets/inriver/resources/38479_yunik_pro_wood_protect_transparent_10_10l.psd

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 4 Timmar

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 30 Dagar

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data