Pro Fönsterfärg /globalassets/inriver/resources/38483_yunik_pro_window_paint_3l.psd

Varianter

3 L

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 30 Dagar

Yta

Trä, ute

Finish

40, Halvblank

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data