Akryl Lackfärg+ 35 /globalassets/inriver/resources/11425_yunik-pro_trim-paint-acryl-35_3l_yup-a35.png

Varianter

2,8 L
EU-Blomman
0,7 L
EU-Blomman

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 16 Timmar

Genomhärdad: 30 Dagar

Yta

Finish

Halvblank, 35

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data