Window Care Window Paint PLUS

Window Care Window Paint PLUS /globalassets/inriver/resources/51901_window-care-vinduesmaling-plus_10_3l_yu-vin-plu-750707.png?801683e5

Varianter

3 L
0,75 L
Utomhus specialfärg till fönster och dörrar.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Trä

Trä

Finish

40, Halvblank

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data