Wood Care Supertäcklasyr

Wood Care Supertäcklasyr /globalassets/inriver/resources/62011_yunik_superd%C3%A6kkende-tr%C3%A6beskyttelse_10l_yu-superd-745541.png?d733ff56

Varianter

3 L
Vattenburen täcklasyr som ger träet optimalt skydd mot vädrets påverkningar.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Trä

Trä

Finish

20, Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10

6

Wood Care Supertäcklasyr

41757 - Svart / 3 L

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data