Supertäcklasyr /globalassets/inriver/resources/62011_yunik_superd%C3%A6kkende-tr%C3%A6beskyttelse_10l_yu-superd-745541.png?d733ff56

Varianter

9,1 L
2,8 L
Vattenburen täcklasyr som ger träet optimalt skydd mot vädrets påverkningar.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Wood

Trä

Finish

20, Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10

6

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data