Wood Primer Grundolja V /globalassets/inriver/resources/60851_yunik_wood-primer-grundingsolie-v_3l_yu-grund-v-736882.png?bff9c3b1

Varianter

3 L
0,75 L
Vattenburen, alkydoljebaserad grundolja med god inträngningsförmåga i träet.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Trä

Trä

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10

4

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data