Våtrumsfärg /globalassets/inriver/resources/11430_wetroom-paint_10_3l_yu-vad-mal-755811.png?17f88eb3

Varianter

0,7 L
2,8 L
Färg till våtrum

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 3 Timmar

Övermålningsbar: 18 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Väggar

Tak

Finish

30, Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data