Våtrumsgrund /globalassets/inriver/resources/14098_yunik_yunik-wet-room-primer_3l_yu-vad-gr-731071.png?801683e5

Varianter

3 L
Lim och grundfärg i ett

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Väggar

Tak

Sträckförmåga

3 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data