Våtrumsgrund /globalassets/inriver/resources/86285_yunik_vadrumsgrund_3l-109483.png?4b9cf49b

Varianter

3 L
Vattenbeständigt lim och grundfärg i ett

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Väggar

Tak

Sträckförmåga

3 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data