Oljefärg PLUS

Wood Care Super Opaque PLUS

Produktegenskaper

Utomhus färg som ger en mycket robust och väderbeständig yta och förlänger träets hållbarhet. Vattenbaserad akrylmodificerad alkydfärg (AMA). Optimalt skydd mot fuktinträngning. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Produktanvändning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä utomhus.
T.ex fasader, fönster taksprång och andra ställen där du önskar extra gott skydd.

Substrat

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna eventuell påväxt med fasadtvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.
Mattslipa blanka ytor.
Nytt, obehandlat eller nedslitet trä oljas med vattenbaserad grundolja.
Om träet är särskilt utsatt för fukt, måla en gång med utegrund.
Applicera Yunik Oljefärg PLUS 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Träskydd
Glans
50, Halvblank
Densitet (kg / liter)
1.24
Vikt %
56
Vol %
0
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Damm (Timmar)
10
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten