Oljefärg PLUS

Wood Care Super Opaque PLUS

Produktegenskaper

Yunik Wood Care Oljefärg PLUS är en vattenburen, akrylmodifierad alkydfärg. Ger en mycket robust och väderbeständig yta, som ger ett optimalt skydd mot fuktinträngning och förlänger träets hållbarhet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Produktanvändning

Används utomhus på nytt och tidigare behandlat trä, såsom fasader, fönster och liknande ställen där man önskar extra gott skydd. Inomhus endast på fönster och ytterdörrar.

Applicering

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
Nytt, obehandlat eller nedslitet trä grundas med grundolja.
Även trä som är speciellt utsatt för fuktpåverkan skall grundoljas.
Därefter grundmålas med en vattenburen grundfärg för att få extra god vidhäftning och skydd mot fukt.
Tidigare behandlat trä rengörs från smuts och eventuell påväxt. Tvätta med Yunik Fasadtvätt Extra och/eller Yunik Fasadtvätt Beväxning.
Ta bort löst sittande färg. Mattslipa blanka ytor.
Omröres före användning. Appliceras med pensel.
Bäst resultat uppnås med 2 behandlingar.
Appliceringstemperaturen skall vara minst 10°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80 %.
Fukthalten i träet får inte överstiga 15 % vid målningstilfället.

Förvaring: Frostfritt i tättslutande emballage

Tekniska data

Produkttyp
Träskydd, täckande
Glans
50,Halvblank
Densitet (kg / liter)
1.24
Vikt %
0
Vol %
0
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
6
Damm (Timmar)
10
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg
vatten och penseltvätt