Rostprimer

Anti-Corrosive Primer

Produktegenskaper

Alkydbaserad specialgrundfärg till metallytor. Ger extremt gott skydd mot rost. Är snabbtorkande och kan övermålas med färger baserade både på vatten och lösningsmedel.

Produktanvändning

Används inom- och utomhus på järn, stål, fabriksmålad plåt m m.
Tränger bra in i porösa ytor och kan därför även användas på järn som avrensats manuellt.

Substrat

Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Applicering

Mattslipa blanka och målade ytor.
Tvätta noggrant med Yunik Målartvätt, så att all smuts, fett och olja är borta.
Ta bort ev påväxt med Yunik Fasadtvätt Beväxning.
Skölj efter med rent vatten. Använd ev högtryckstvätt.
Det är viktigt att skölja med rent vatten efter tvättning för att få bort rester av rengöringsmedel.
Rör om före användning.
Måla 2 ggr med pensel, rulle eller spruta.
Manuellt avrensat stål skall alltid målas med pensel på första skiktet.
Viktigt att färdigbehandla med täckfärg inom 2 veckor.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans
5, Matt
Densitet (kg / liter)
1.3
Vikt %
79
Vol %
55
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Damm (Timmar)
1
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Lacknafta