Wood Primer Grundolja V

Wood Primer Priming Oil V

Produktegenskaper

Vattenburen, alkydoljebaserad grundolja med god inträngningsförmåga i träet. Motverkar fuktupptagning och säkerställer vidhäftning för efterföljande behandling. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan av slutbehandlingen.

Produktanvändning

Används utomhus för grundning av obehandlat, impregnerat trä före täckande målningsbehandling.

Substrat

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna påväxt med fasadtvätt beväxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.
Blanka ytor mattslipas.
Omröres före målning.
Appliceras med pensel tills träet är mättat, framför allt på ändträ.
Överskott av oljan torkas bort för att undvika att oljan bildar lackskikt som senare kan flagna.
Färdigbehandla med vattenburen färg inom 14 dagar.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp
Grundolja
Densitet (kg / liter)
1.02
Vikt %
12
Vol %
10
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
8
Damm (Timmar)
1
Genomhärdad (Dagar)
28
Utspädning
Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg
Vatten