Filt- och vävgrund

Filt- och vävgrund /globalassets/inriver/resources/81576_yunik_filt_vaevgrunder_10l.png?e969601a

Varianter

10 L
3 L
Extra fyllig grundfärg som ger en enhetlig yta

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dagar

Yta

Väggar

Tak

Finish

Helmatt

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data