Filt- och vävgrund

Primer for felt and tissue

Produktegenskaper

Extra fyllig grundfärg som ger en mättad och mycket enhetlig yta. Detta innebär att det färdiga resultatet, när du har applicerat din slutfärg, blir väldigt snyggt och enhetligt.

Produktanvändning

Används till grundning inomhus av glasfilt, glasfiberväv och fiberfilt.
Även lämplig på betong, spacklade ytor och grundad puts innan färdigmålning med väggfärg.

Substrat

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.
Väggbeklädnad som skall behandlas, skall vara korrekt uppsatt och sitta helt fast.

Applicering

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.
Vid sprutning, kan du ev förtunna med 5-10 % vatten.
Tänk på att ventilera när du har målat.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp
Grundfärg
Glans
Helmatt
Densitet (kg / liter)
1.46
Vikt %
56
Vol %
37
Räckvidd (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta inomhus.
6
Damm (Timmar)
1
Genomhärdad (Dagar)
28
Total utsläpp
10 Utsläpp jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dagar)
Utspädning
Vatten
Rengöring av verktyg
Vatten och tvål