Pro Täcklasyr Acryl /globalassets/inriver/resources/38474_yunik_pro_wood_protect_opaque_acryl_10l.psd

Varianter

10 L
Svanen
3 L
Svanen

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timma

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 30 Dagar

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data